Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Công văn 1769/SYT-T.Tra tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" 
12/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1769 Tiep tuc thuc hien pho bien GDPL ve PCTN.pdf
 
Liên kết website