Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
(HỎA TỐC) Công văn 1466/UBND-VXNV V.v tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung ở cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 
24/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CVUB1466_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(06/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(14/09)
(04/09)
(03/09)
(27/08)
(25/08)
(25/08)

Liên kết website