Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 34/2019 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019) 
19/08/2019 
 

Thứ hai (19/8/2019):

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

-

Thẩm định cơ sở hành nghề y tư nhân trong tỉnh

-

(Bs Chương)

-

15h00 Làm việc với Bệnh viện tỉnh về Đề án thu phí qua ngân hàng tại Phòng họp số 1 Sở Y tế

-

(Giám đốc)

Thứ ba (20/8/2019):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội trường Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

-

8h00 Họp Hội đồng giám định y khoa tại Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

-

14h00 Họp về việc phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số hài lòng của người dân, tại phòng họp số 3- Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Giám đốc)

-

14h00 Họp Thẩm định trường hợp tử vong mẹ, tại Hội trường Trung tâm CSSKSS.

-

(Bs Chương)

Thứ tư (21/8/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc; Ds Kỳ)

-

8h00 Giao ban CSSKSS Quý III, tại Trung tâm CSSKSS

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

14h00 Họp xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân, tại phòng họp số 1- Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Giám đốc; Bs Ngọc)

-

14h00 Kiểm tra chất lượng Bệnh viện Y học cổ truyền

-

(Bs Chương)

Thứ năm (22/8/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc; Bs Chương)

-

8h00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại Hội trường Tỉnh ủy.

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

14h00 Kiểm tra chất lượng Bệnh viện Thuận Bắc

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc; Bs Ngọc)

Thứ sáu (23/8/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

15h30 Giao ban tuần.

-

(Lãnh đạo sở)

Ghi chú: - Từ chiều ngày 19/8 đến 21/8/2019, Bs Ngọc - PGĐ Sở đi công tác tại Bình Định

               - Ngày 22-23/8/2019 Ds Kỳ - PGĐ Sở đi công tác tại Thanh Hóa.


 
Liên kết website