Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5270/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu, gói thầu số 3. 
09/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5270.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website