Tư liệu giáo dục sức khỏe
Tư liệu giáo dục sức khỏe
Công văn số 49/SYT-VP về việc chia sẻ nội dung phim tài liệu 
06/01/2018 
 
Mời xem nội dung  tại đây: vbdi_3454_QD-SYT_signed.pdf
             Link: http://youtu.be/Jos6_KwyIl8

 
Liên kết website