Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 3337/BC-SYT công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 
04/09/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 3337 cong tac thanh tra 9 thang dau nam 2019.pdf
 
Liên kết website