Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
DURATOCIN  (27/12/2013)
HEN PHẾ QUẢN  (13/11/2013)
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013  (01/08/2013)

Ngày 29/7/2013, tại hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đã tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2013.

Liên kết website