Thông tin dược
Thông tin dược
Xác nhận bà Ngô Thị Thùy Linh chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh NT 
14/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3208 xac nhan.pdf
 
Liên kết website