Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 3209/SYT-KHNV V/v góp ý dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và cử đại diện lãnh đạo tham gia ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, GDPL tỉnh 
15/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3209 cử LD tham gia.pdf
 
Liên kết website