Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 255/SYT-KHNVTC V/v đính chính tên nhà sản xuất của sản phẩm Agilosart – H 100/12,5 - gói thầu số 1. - Cty TNHH Dược phẩm Tân An 
21/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 255 dinh chinh thuoc TT.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website