Tư liệu giáo dục sức khỏe
Tư liệu giáo dục sức khỏe
Công văn 857/SYT-KHNVTC V/v Triển khai Quyết định số 1470/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19”. 
08/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 857 trien khai QD 1470.pdf 
    - Quyet dinh-1470 BYT.pdf
 
Liên kết website