Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 2366/SYT-KHNV V/v Mua bổ sung thuốc sử dụng theo yêu cầu điều trị của đơn vị 
15/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 2366 Xu ly mua bo sung thuoc.pdf
 
Liên kết website