Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Viện Pasteur TP HCM thông báo chiêu sinh khóa đào tạo thực hành tốt bảo quản vắc xin theo tiêu chuẩn GSP năm 2019 
21/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 1786 chieu sinh dao tao BQ vac xin.pdf
 
Liên kết website