Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 3339/QĐ-SYT công bố công khai giao kế hoạch năm 2020 vốn nước ngoài cho Ban quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Ninh Thuận 
22/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 3339 giao ke hoach von nuoc ngoai.pdf
 
Tin đã đưa
(25/09)
(18/09)
(31/08)
(31/08)
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(09/07)
(30/06)

Liên kết website