Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Văn bản về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (đợt 31) 
23/09/2015 
 
Mời xem tại đây: 17-9-2015_GMP_PICS_EU-Dot31.rar
 
Liên kết website