Tìm kiếm Văn bản pháp Luật
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
1529/QĐUBND 04/08/2017 Quyết định về việc bổ sung số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận số thủ tục không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Xây dựng Ninh Thuận
1897/QĐ-BYT 11/05/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng
54/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
1370/SYT-KHTC 05/05/2017 Công văn về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, bác bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh
06/2017/TT-BYT 03/05/2017 Thông tư ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
07/2017/TT-BYT 03/05/2017 Thông tư ban hành danh mục thuốc không kê đơn
745/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Anh giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế
746/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Tuyển giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế đến tuổi nghỉ hưu
747/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Phú Anh Quốc, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Phục hồi Chức năng giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền
761/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc phân công ông Nguyễn Nhị Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế
Liên kết website