Tìm kiếm Văn bản pháp Luật
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
1897/QĐ-BYT 11/05/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng
1370/SYT-KHTC 05/05/2017 Công văn về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, bác bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh
745/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Anh giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế
746/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Tuyển giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế đến tuổi nghỉ hưu
747/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Phú Anh Quốc, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Phục hồi Chức năng giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền
761/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc phân công ông Nguyễn Nhị Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế
762/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Trọng Hoàng Vinh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế
763/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế
764/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
764/QĐ-UBND 28/04/2017 Quyết định về việc phân công ông Nguyễn Chương, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y phụ trách Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế
Liên kết website