Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
UBND tỉnh Ninh Thuận thông báo thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý Trung tâm tâm Giám định Y khoa - Pháp y trực thuộc Sở Y tế 
26/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TBUB119_signed.pdf 
   - KHUB4970_signed.pdf
 
Liên kết website