Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm y tế TP PR-TC thông báo bổ sung danh sách viên chức đủ điều kiện tham gia và dời thời gian đánh giá CTHĐ trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh trưởng phó các khoa phòng 
03/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_891.signed.pdf
 
Tin đã đưa
(12/01)
(10/01)
(08/01)
(19/11)
(19/09)
(16/09)
(13/03)
(09/01)
(20/12)
(07/10)

Liên kết website