Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm y tế Ninh Sơn công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 
23/09/2016 
 

TRUNG TÂM Y TẾ NINH SƠN

BẢN TỰ CÔNG BỐ

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_567_TTYTNS.pdf

 
Liên kết website