Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng và Côn trùng Tỉnh 
30/11/2012 
 

                Trạm Sốt Rét Ninh Thuận được thành lập từ tháng 4 năm 1992 từ khi tách tỉnh Thuận Hải. Đến ngày 17/11/1999 được nâng lên thành Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng và Côn trùng tỉnh Ninh Thuận theo quyết định số 76/1999/QĐ–UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Hình ảnh Ban lãnh đạo gồm:

   

 CN Phạm Văn Ký

 Thạc sĩ- BS Đạo Văn Huề

 Giám đốc

 Phó Giám đốc

Trung tâm có 4 khoa, phòng chuyên môn: Phòng tổ chức – Hành chính; Khoa Dịch tễ, Khoa Ký sinh trùng, Khoa Côn trùng

- Biên chế hiện có: 20

+ Trên đại học: 03 (01 thạc sĩ, 02 BSCK1)

+ Đại học: 12 (03 Bác sĩ, 06 Cử nhân Sinh học, 01 CN xét nghiệm, 01 Cử nhân Luật, 01 Cử nhân Tài chính)

+ Trung cấp và khác: 05

2. Công tác chuyên môn:

*  Chỉ đạo tuyến:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình sốt rét và đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật phòng chống sốt rét.

- Phối hợp các cơ quan đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế có liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống sốt rét – ký sinh trùng và côn trùng, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh.

2.2. Đào tạo:

- Đào tạo kỹ thuật viên các tuyến huyện, xã phục vụ cho việc phát hiện ký sinh trùng sốt rét.

- Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ các tuyến về chuyên ngành sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng.

2.3. Truyền thông giáo dục sức khoẻ:

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát công tác truyền thông giáo dục phòng chống sốt rét.

- Phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng, tổ chức xã hội, chính quyền , ban ngành, đoàn thể địa phương để tiến hành công tác truyền thông giáo dục phòng chống sốt rét.

2.4. Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu qui luật dịch tễ sốt rét

- Nghiên cứu sinh lý, sinh thái vector truyền bệnh sốt rét

- Nghiên cứu hiệu quả các loại hoá chất trong phòng chống vector.

- Nghiên cứu kháng thuốc và các phác đồ điều trị bệnh sốt rét

* Địa chỉ Trung tâm:

156 Ngô Gia Tự, Tp Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận .

- Điện thoại và Fax: 068. 3823071

          - Email: sotretninhthuan@yahoo.com.vn

 

 Trụ sở Trung tâm Phòng chống sốt rét – Ký sinh trùng & côn trùng tỉnh

 

 Hoạt động điểm kính hiển vi tại Trung tâm

 
Liên kết website