Trung tâm Kiểm Nghiệm DP-MP
Trung tâm Kiểm Nghiệm DP-MP
Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm 
30/11/2012 
 

Thành lập: Năm 1992 Thành Lập Trạm Kiểm nghiệm Dược phẩm tỉnh Ninh Thuận. Đến năm 2001 Đổi tên Trạm Kiểm nghiệm Dược phẩm tỉnh Ninh Thuận thành Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm tỉnh Ninh Thuận.

Công tác chuyên môn: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người được sản xuất, lưu hành tại địa phương.

Biên chế hiện có của đơn vị là 25 người.

Ban Lãnh đạo:

- Dược sỹ Trịnh Thanh – Giám đốc. ( ĐT: 0919944614)

- Dược sỹ Nguyễn Trọng Nhơn – Phó giám đốc. (ĐT: 0919187721)

Các phòng chức năng:

- Phòng Hóa lý

- Phòng Dược lý vi sinh

- Phòng Tổ chức – Hành chính

Địa chỉ cơ quan: Đường B2, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Số điện thoại:
068.3825815.

Fax: 068.3825815.

Email: ttkndpmp@ninhthuan.gov.vn

 

 Trụ sở Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ phẩm

 

 

 Dược sỹ CKI Trịnh Thanh – Giám đốc

 

 

 Dược sỹ Nguyễn Trọng Nhơn – Phó giám đốc

 
 

 

 Máy Sắc ký lỏng-Hiệu năng cao dùng để kiểm nghiệm DP-MP

 

 

 Phòng vi sinh

 

 

 

 

 Phòng Hóa lý

 
Liên kết website