Trung tâm Y tế Thuận Nam
Trung tâm Y tế Thuận Nam
Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam 
30/11/2012 
 

             Thành lập: ngày 10/9/2009 theo quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công tác chuyên môn:

- Tham mưu cho UBND huyện và Sở y tế về công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương;

- Đảm nhiệm chức trách phòng chống dịch, thực hiện các chương trình y tế Quốc gia, chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình Phòng chống HIV/AIDS, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân  trên địa bàn huyện;

- Do chưa có bệnh viện nên Trung tâm chủ yếu thực hiện công tác khám chữa bệnh, đông tây y kết hợp tại Phòng khám đa khoa khu vực và tại 08/08 Trạm y tế xã/thị trấn.

- Xây dựng củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thôn, làng, bản… và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm y tế…

Biên chế hiện có của đơn vị là 37 người.

Ban Lãnh đạo:

- Bác sỹ  Ngô Văn Hợp– Giám đốc.(ĐT: 0903100991)
     - Bác sĩ Trượng Văn Bì - Phó Giám đốc (ĐT: 0916440552)
      Chỉ tiêu giường bệnh tại phòng khám khu vực Cà Ná năm 2012: 20 giường.

Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Kế hoạch – Tài chính

Các Đội chuyên khoa:

- Đội Y tế Dự phòng

- Đội Chăm sóc Sức khỏe sinh sản

Các khoa cận lâm sàng:

- Khoa Dược

Các đơn vị y tế cơ sở:

- Phòng Khám KV Cà Ná

- 08 Trạm y tế xã.

Địa chỉ cơ quan: Khu phố 6, thị trấn Phước Dân-Ninh Phước.

Số điện thoại: 068.3750040, 068.3750057.

Fax:

Email: ttytthuannam@yahoo.com.

 

 Bác sỹ  Ngô Văn Hợp - Giám đốc

 
Tin đã đưa

Liên kết website