Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn 
30/11/2012 
 

                Thành lập: 15/6/1995. Theo quyết định số 151/QĐ/UB-NS ngày 15/6/1995 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn.

Công tác chuyên môn:

- Tham mưu cho UBND huyện và Sở y tế về công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương;

- Đảm nhiệm chức trách phòng chống dịch, thực hiện các chương trình y tế Quốc gia, chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình Phòng chống HIV/AIDS, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân  trên địa bàn huyện;

- Thực hiện công tác khám chữa bệnh, đông tây y kết hợp tại Phòng khám khu vực Quảng Sơn (40 giường) và tại 08/08 Trạm y tế xã/thị trấn.

- Xây dựng củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thôn, làng, bản… và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm y tế…

Biên chế hiện có của đơn vị là 123 người.

Ban Lãnh đạo:

- Bác sỹ Hoàng Thanh Xuân – Giám đốc.(ĐT: 0985306818)

- Bác sỹ  Đoàn Thị Vân Lan– Phó giám đốc.(ĐT: 0988214253)

Chỉ tiêu giường bệnh tại phòng khám KV theo kế hoạch năm 2012: 40 giường.

Các phòng chức năng:

- Phòng kế hoạch nghiệp vụ

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Tài vụ

Các khoa lâm sàng:

Khoa Nội, Khoa Ngoại, Khoa Sản, Khoa Nhi, Phòng khám mắt.

Các khoa cận lâm sàng:

Siêu âm, X- quang, Xét nghiệm

Các Đội chuyên khoa:

- Đội Y tế Dự phòng;

- Đội Chăm sóc Sức khỏe sinh sản.

Các đơn vị y tế cơ sở:

- Phòng khám Đa Khoa Khu vực.

- 08 Trạm y tế xã/thị trấn   

Địa chỉ cơ quan: Quốc lộ 27B, thôn Triệu Phong 2, xã Quãng Sơn - Ninh Sơn.

Số điện thoại: 068.3850279.

Fax: 068.3850279.

Email: ttytninhson279@gmail.com.

 

 Trụ sở Trung tâm y tế Ninh Sơn

 

 Bác sỹ Hoàng Thanh Xuân – Giám đốc

 

 Bác sỹ Đoàn Thị Vân Lan– Phó giám đốc

 

Tập thể Trung tâm y tế Ninh Sơn 

 

 Phòng khám răng

 

 Khoa Nhi

 

 Phòng xét nghiệm

 

 Phòng siêu âm

 
Liên kết website