Trung tâm Y tế Bác Ái
Trung tâm Y tế Bác Ái
Trung tâm Y tế huyện Bác Ái 
30/11/2012 
 

                Huyện Bác Ái là một huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Ninh Thuận, trong đó dân số hơn 95% là người dân tộc Raglai, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu. 9/9 xã đều thuộc diện đặc biệt khó khăn và luôn có nguy cơ xảy ra những dịch bệnh nguy hiểm.

Trung tâm y tế huyện Bác Ái được thành lập vào tháng 4 năm 2001 theo Quyết định số 07/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Y tế. Là Trung tâm hạng III với 150 giường, trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận, có chức năng và nhiệm vụ thực hiện  công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh, sinh để và phục hồi chức năng cho nhân dân huyện Bác Ái.

* Ngoài các nhiệm vụ trên bệnh viện còn có các nhiệm vụ của một cơ quan đóng trên địa bàn huyện Bác Ái:

          - Thực hiện chủ trương đường lối, phương châm, quan điểm chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và mọi nhiệm vụ chính của địa phương.

          - Thực hiện mọi chỉ tiêu kế hoạch được Nhà nước giao, đảm bảo hoàn thành tốt cả về số lượng và chất lượng.

          - Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở y tế và UBND huyện giao.

II/ Về tổ chức, bộ máy:

          Cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Bác Ái gồm có các khoa, phòng như sau:

1.     Lãnh đạo bệnh viện

Ban giám đốc:

 

 

 BS. Phạm Phán

 BS. Nguyễn Thành Định

 Giám đốc

 Phó giám đốc

ĐT: 068 3840215

ĐT: 068 3840171 

Biên chế hiện có: 114 cán bộ

Chỉ tiêu giường bệnh: 30

2. Công tác chuyên môn:

- Tham mưu cho UBND huyện và Sở y tế về công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương;

- Đảm nhiệm chức trách phòng chống dịch, thực hiện các chương trình y tế Quốc gia, chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình Phòng chống HIV/AIDS, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân  trên địa bàn huyện;

- Thực hiện công tác khám chữa bệnh, đông tây y kết hợp tại bệnh viện, nhà hộ sinh khu vực Yên – Ninh và 9 Trạm y tế xã.

- Xây dựng củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thôn, làng, bản… và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm y tế…

- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị do UBND huyện giao.

3.  Các phòng chức năng:

- Phòng Nghiệp vụ

- Phòng Kế hoạch tài chính

- Phòng tổ chức hành chính

 3. Các khoa lâm sàng:

-         Khoa Nội

-         Khoa Ngoại

-         Khoa Sản

-         Khoa  Nhi

-         Phòng khám mắt, răng hàm mặt

4. Các khoa cận lâm sàng:

Siêu âm, X- quang, Xét nghiệm

5. Các đơn vị chuyên môn kỹ thuật:

- Đội Y tế dự phòng

- Đội chăm sóc sức khoẻ sinh sản

- Đội y tế lưu động

 5. Các đơn vị y tế cơ sở:

- Phòng khám đa khoa

- 09 Trạm y tế xã:  Phước Đại, Phước Thành, Phước Bình, Phước Chính, Phước Thắng, Phước Trung, Phước Hòa, Phước Tiến, Phước ….

Địa chỉ cơ quan:

- Tà Lú I - Phước Đại - Bác Ái.

- Số điện thoại: 3840115

- Email: ttytbacai@yahoo.com.vn

 

 Trụ sở Trung tâm y tế huyện Bác Ái

 
Liên kết website