Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm Y tế Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 
01/12/2012 
 

            1. Năm thành lập:

- Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chính thức được thành lập từ tháng 01/1992 trực thuộc UBND thành phố quản lý. Đến năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 85/1998/QĐ ngày 24 tháng 01 năm 1998 chuyển Trung tâm  trực thuộc Sở Y tế quản lý;

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức:

Theo Quyết định số 1529/QĐ-SYT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Sở Y tế Ninh Thuận quy định:

2.1. Vị trí, chức năng :

Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận có chức năng thực hiện công tác Y tế dự phòng và khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố ; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của  Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị sự  nghiệp chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự  phòng, kết hợp Y học hiện đại với Y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, bướu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hóa gia đình; cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Sở Y tế;

- Quản lý tổ chức, viên chức, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị Y tế tuyến thành phố và tuyến Y tế cơ sở;

- Xây dựng cũng cố mạng lưới Y tế từ thành phố đến xã, phường, thôn, khu phố,....và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm Y tế cơ sở;

- Xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ viên chức y tế, đảm bảo cơ cấu hợp lý; thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với  đội ngũ viên chức Y tế của đơn vị.

- Tổng kết việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng và phong trào Y tế cơ sở để phổ biến, áp dụng;

- Tham gia phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong hoạt động Y tế Nhà nước và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố theo các quy định của Nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên địa bàn thành phố;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở Y tế giao.

2.3. Cơ cấu tổ chức :

+ Ban Lãnh đạo gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

 

   

BS Nguyễn Mười 

Giám đốc   

 

 

BS Võ Thị Tuyết Trinh 

Phó Giám đốc 

 

 

 

 BS Trần Thanh Truyền

 

Phó Giám đốc 

+ Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc.

- Phòng Nghiệp vụ

- Phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Phòng Tổ chức – Hành Chính.

+ Các đơn vị chuyên môn kỹ thuật:

- Đội Y tế Dự Phòng.

- Đội CSSKSS.

- Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rang.

- Phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm.

+  Các Trạm Y tế xã, phường:

- Gồm 15 Trạm Y tế phường và 01 Trạm Y tế xã.

3. Biên chế hiện có:

Trong năm 2012 được Sở Y tế giao là 204 biên chế (Trong đó: tuyến thành phố là 88 biên chế và tuyến xã, phường là 116 biên chế)

Quy mô giường bệnh: 60

4. Địa chỉ cơ quan : 364 Ngô Gia Tự - phường Tấn Tài-TP.PR-TC 

Địa chỉ mail : ttyt@ninhthuan.gov.vn

Số điện thoại : 0683.822.946

 

 

 Trụ sở Trung tâm y tế thành phố Phan Rang  - Tháp Chàm

 
Tin đã đưa
(13/03)
(09/01)
(20/12)
(07/10)
(03/10)
(23/09)
(20/09)
(21/08)
(29/07)
(22/07)

Liên kết website