Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 
29/09/2016 
 

TRUNG TÂM Y TẾ NINH HẢI

BẢN TỰ CÔNG BỐ

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_865_TTYT.pdf

 
Liên kết website