Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 
30/11/2012 
 

                Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 06/8/2001 của UBND tỉnh Ninh Thuận và đi vào hoạt động từ tháng 11/2002.

Biên chế hiện có tính đến tháng 8/2012: 12 người gồm: 02 Bác sĩ, 01 cử nhân Xã hội học, 01 cử nhân Anh văn, 02 cử nhân Báo chí, 01 cử nhân Kế toán, 01 cao đẳng Công nghệ thông tin, 01 trung cấp kế toán, 01 y sĩ, 01 nữ hộ sinh, 01 dược sĩ.

Trung tâm gồm có 3 phòng chức năng: phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Giáo dục Sức khỏe – Kỹ thuật nghe nhìn.

Ban lãnh đạo:

 

 

 

 BS Nguyễn Năm

 

 Giám đốc

 

Trung tâm có nhiệm vụ tham mưu với Sở Y tế về:

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe sâu rộng trong cộng đồng dân cư những thông tin, kiến thức, luật pháp về lĩnh vực y tế.

- Xây dựng, đào tạo và quản lý hoạt động mạng lưới cộng tác viên truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm vận động cá  nhân và xã hội tích cực tham gia các phong trào, chương trình y tế xã hội, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường , bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông đại chúng, các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện các chuyên mục sức khỏe, Đề án Tuyên truyền những thành tựu y học tỉnh nhà, Đề án 1816  trên báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, trang tin điện tử của Ngành Y tế.

- Sản xuất các loại tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Hợp tác quốc tế thực hiện các dự án, chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe.

 

 
Địa chỉ đơn vị: 05 Lê Hồng Phong, Thống Nhất, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 068-3836662
Email: ttgdskninhthuan@gmail.com
 
Liên kết website