Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Tỉnh 
01/12/2012 
 

          - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS được thành lập theo Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

          + Cơ cấu tổ chức, biên chế của đơn vị:

Ban Giám đốc:

 

 

 BS. Phạm Trọng Hoàng Vinh

CN.Mai Thị Kim Yến 

Giám đốc 

Phó Giám đốc 

Trung tâm có 5 khoa, phòng:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Khoa Truyền thông & Huy động cộng đồng

- Khoa Giám sát

- Khoa Tư vấn chăm sóc và điều trị

- Khoa xét nghiệm

+ Tổng số CBCCVC hiện nay là 22/25 biên chế.

          - Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế có nhiệm vụ:

         1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tỉnh hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Thực hiện các hoạt động sau:

     - Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;

     - Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống HIV/AIDS;

     - Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo quy định;

     - Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

     - Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa, cộng tác viên và các cán bộ khác;

     - Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật;

     - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

     - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Địa chỉ cơ quan, số điện thoại, email:

+ Đường Bùi Thị Xuân, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại: 0683.922864 - 0683.922599.

+ Email: trungtamaidsninhthuan@gmail.com

 

 Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIVAIDS

 
Liên kết website