Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
TỈNH NINH THUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 25 NĂM CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG (1985 - 2011)  (01/09/2017)

        Để đánh giá kết quả chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) 25 năm qua (1985 - 2011) chiều ngày 19/6/2013 tại hội trường Sở Y tế, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm TCMR.

Liên kết website