Trung tâm Giám Định Y Khoa
Trung tâm Giám Định Y Khoa
Trung tâm Giám định Y khoa 
06/10/2016 
 

Trung tâm Giám định Y khoa là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế được thành lập tháng 6 năm 2007 theo quyết định số 3755/QĐ- UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở chia tách từ phòng giám định y khoa pháp y với chức năng, nhiệm vụ làm thường trực cho Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, tham mưu cho giám đốc Sở Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám giám định Y khoa trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khám giám định cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người tham gia Bảo hiểm Xã hội, hưởng các chế độ Bảo hiểm Xã hội, khám giám định các loại hình sức khỏe; Tổng số CB-VC hiện tại là 12 người.

Trong đó: 12 trong định biên, 02 hợp đồng thời vụ.

+ Ban lãnh đạo: 01 Bác sĩ chuyên khoa I làm Giám đốc, chưa có Phó Giám đốc.

 

Bác sĩ CK1- Vũ Văn Thịnh
Giám đốc

+ Số cán bộ viên chức còn lại được cơ cấu làm 02 phòng chức năng gồm:

* Phòng TCHC-KT: gồm có 01 Bác sĩ làm Trưởng phòng, 02 kế toán trình độ Đại học, 01 Điều dưỡng trung cấp, 01 cán sự Văn phòng, 01 Bảo vệ và 01 tạp vụ.

 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tấn
Trưởng phòng

 * Phòng khám giám định: Gồm có 03 bác sĩ và 02 Y sĩ, 01 KTV Xét Nghiệm. Trong đó có 01 Bác sĩ làm Trưởng phòng.

 

Bác  sĩ Mai Công Luân
Trưởng phòng

 

 

 Trụ sở Trung tâm Giám định y khoa

 

 Tập thể Trung tâm Giám định y khoa

 
Liên kết website