Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
Trung tâm Chuyên khoa Mắt 
30/11/2012 
 

Trung tâm Chuyên khoa mắt thành lập: 18/1/1999 (theo Quyết định số 02/1999/QĐ-UBND ngày 18/1/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Công tác chuyên môn:

- Khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắt tại đơn vị:  mổ đục thủy tinh thể, lé, sụp mí; phẩu thuật túi lệ, hẹp tắc lệ quản, quặm, mộng… đơn vị đã triển khai và nhân rộng kỹ thuật mổ đục thủy tinh thể bằng phương pháp Pha-cô.

- Công tác chỉ đạo tuyến tại cơ sở: truyền thông phòng chống mù lòa, phòng chống mắt hột, phối hợp y tế cơ sở phát hiện bệnh nhân đục thủy tinh thể, các bệnh về mắt.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm công việc từ thiện mỗ đục thủy tinh thể cho các bệnh nhân thuộc diện chính sách, nghèo, người dân tộc

Biên chế hiện có của đơn vị là 36 người, hợp đồng: 10 người.

Chỉ tiêu giường bệnh theo kế hoạch năm 2012: 30 giường.

Các phòng chức năng:

- Phòng Hành chính – tổng hợp

- Phòng Khám

- Phòng chỉ đạo tuyến

- Phòng điều trị

Địa chỉ cơ quan: 368-Ngô Gia Tự, TP. PRTC, Ninh Thuận.

Số điện thoại: 068.3822592 – 068.3821865.

Fax: 068.3821865.

Email: ttckmat@gmail.com.

Cơ cấu tổ chức:

Ban Lãnh đạo:

 

BS Phạm Văn Hải

Giám đốc

 

BS Lê Minh Hải

Phó Giám đốc

Phòng Hành chính – Tổng hợp :                                            

 

 

Nguyễn Thị Thu Thanh

Trưởng phòng

 

Phan Thị Thu Hà

Kế toán trưởng- Phó Phòng

 

Phòng Khám :

 

Đinh Văn Hùng

Trưởng phòng

 

Kiếu Thị Vân Phi

Phó phòng

Phòng Chỉ đạo tuyến :

 

Hồ Văn Thanh

Trưởng phòng

 

Văn Kông Đức

Phó phòng

Phòng Điều trị :

 Phan Thị Hạnh

Trưởng phòng


Trụ sở Trung tâm Chuyên khoa mắt:

 

 

Phẩu thuật mắt

 

Mổ mắt bằng phương pháp Pha-cô

 

 

 
Liên kết website