Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung Tâm Y tế huyện Ninh Hải 
30/11/2012 
 

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị:
TRUNG TÂM Y TẾ NINH HẢI

- Địa chỉ: 93 Phạm Ngọc Thạch, khu phố Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

- Fax: 0683 873070 
             
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Ninh Thuận  
            
- Email:
ttyt_nh@ninhthuan.gov.vn

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo:

 

 Bác sĩ CKI.Trần Văn Hương

 Giám đốc

 

 

 BSCKI. Nguyễn Thị Xuân Thu

BSCKI. Bình Phú Dũng

 Phó giám đốc

Phó giám đốc

  
b) Các phòng chức năng giúp việc:

- Phòng Nghiệp vụ

- Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Phòng Tổ chức – Hành chính

c) Các đơn vị chuyên môn kỹ thuật

- Đội Y tế dự phòng

- Đội Y tế lưu động

- Đội Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Phòng khám đa khoa khu vực Nhơn Hải

- Bệnh viện huyện.

d) Các trạm y tế xã, thị trấn; 09 trạm y tế

- Trạm Y tế Vĩnh Hải: có 2 phân trạm (Vĩnh Hy, Mỹ Hòa)

- Trạm Y tế Thanh Hải

- Trạm Y tế Nhơn Hải

- Trạm Y tế Phương Hải

- Trạm Y tế Tri Hải

- Trạm Y tế thị trấn Khánh Hải

- Trạm Y tế Xuân Hải: có 01 phân trạm (Phước Nhơn)

- Trạm Y tế Hộ Hải

- Trạm Y tế Tân Hải

2. Quy mô giường bệnh

- Bệnh viện huyện: 70 giường.

- Phòng khám đa khoa khu vực Nhơn Hải: 10 giường.

3. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 188 người, phân ra:

- Sau đại học (BS.CKI): 11 người.

- Đại học: 25 người (trong đó bác sĩ:15 người, dược đại học: 01 người, cử nhân Y: 05 người, cử nhân khác: 04).

- Cao đẳng: 06 người (trong đó cao đẳng y: 05 người, cao đẳng khác 01 người)..

- Trung cấp: 124 người.

- Sơ cấp và nhân viên khác: 22 người (trong đó có 13 nhân viên hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP).

4. Các khoa thuộc Bệnh viện

- Khoa Khám bệnh

- Liên chuyên khoa Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Mắt

- Khoa Hồi sức cấp cứu

- Khoa Nhi

- Khoa Nội tổng hợp

- Khoa Truyền nhiễm

- Khoa Ngoại

- Khoa Phụ sản

- Khoa Y, dược cổ truyền

- Khoa Dược

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Khoa Xét nghiệm

- Khoa Dinh dưỡng

- Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn

III. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận, có chức năng thực hiện công tác Y tế dự phòng và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị sự nghiệp chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế và chịu sự quản lý Nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp Y học hiện đại với YHCT; tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, bướu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về KHHGĐ; cung ứng thuốc nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Quản lý tổ chức, viên chức, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị y tế tuyến huyện và trạm y tế.

- Xây dựng, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến trạm y tế; hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trạm y tế.

- Xây dựng và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ viên chức.          

 

 Trụ sở Trung tâm y tế huyện Ninh Hải

 

 

 Sử dụng bộ dụng cụ cấp cứu – máy sốc tim cho bệnh nhân

 
Liên kết website