Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 5091/SYT-KHNVTC Triển khai Quyết định số 4440/QĐ-BYT Ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM”. 
29/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 5091.pdf
Quyet định ban hanh ICD9 CM.pdf
 
Tin đã đưa
(27/11)
(26/11)
(22/11)
(20/11)
(19/11)
(17/11)
(11/11)
(09/11)
(09/11)
(04/11)

Liên kết website