Thi đua - Khen thưởng
Thi đua - Khen thưởng
Tờ trình 6142/TTr-SYT Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thăng hạng lên Bệnh viện hạng I. 
04/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 6142.pdf
 
Liên kết website