Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tờ trình 3957/TTra-SYT bổ sung thu phí đối với một số TTHC lĩnh vực hành nghề dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 
23/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - To. trinh 3957 bo sung thu phi TTHC.pdf 
   - CV 17470 PCTra.pdf
 
Liên kết website