Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Tờ trình 334/TTr-ATTP Phê duyệt Công văn đề nghị UBND huyện, thành phố triển khai công tác kiểm tra đột xuất về ATTP đối với các cơ sở có mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm không đạt trong đợt 2/2020 
21/09/2020 
 
 
Liên kết website