Thông tin dược
Thông tin dược
Tờ trình 2706/TTr-SYT về việc xin chủ trương xây dựng đề án Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 và GLP 
16/07/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: To trinh 2706 xin chu truong.pdf
 
Liên kết website