Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tờ trình 1784/TTr-SYT về việc giữ lại 02 thủ tục hành chính giải quyết tại Sở Y tế không đưa lên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
24/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: To trinh 1784 giu lai 2 TTHC.pdf
 
Tin đã đưa
(15/07)
(15/07)
(05/07)
(05/07)
(02/07)
(21/06)
(10/06)
(10/06)
(23/05)
(11/04)

Liên kết website