Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tờ trình 1784/TTr-SYT về việc giữ lại 02 thủ tục hành chính giải quyết tại Sở Y tế không đưa lên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
24/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: To trinh 1784 giu lai 2 TTHC.pdf
 
Tin đã đưa
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)
(04/11)
(31/10)

Liên kết website