Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tờ trình 1784/TTr-SYT về việc giữ lại 02 thủ tục hành chính giải quyết tại Sở Y tế không đưa lên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
24/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: To trinh 1784 giu lai 2 TTHC.pdf
 
Tin đã đưa
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)

Liên kết website