Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 1141/TB-SYT Tổ chức đánh giá Chương trình hành động công chức trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng Sở Y tế 
29/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 1141 TB.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website