Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Tình hình thực hiện kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua 
06/01/2017 
 

Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) là biện pháp chủ yếu để điều chỉnh mức sinh nhằm ổn định quy mô dân số. Trong những năm vừa qua biện pháp KHHGĐ đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ cả về chính sách, dịch vụ và truyền thông.

Chính sách khuyến khích lợi ích trực tiếp cho những người chấp nhận thực hiện KHHGĐ và những người cung cấp dịch vụ KHHGĐ trong những năm qua đã thúc đẩy sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân vào chương trình DS- KHHGĐ. Ngoài ra, ở từng địa phương huyện, xã còn có nhiều chính sách khuyến khích vật chất khác cho đối tượng thực hiện KHHGĐ nên đã tăng nhanh số lượng người thực hiện. Bên cạnh đó, một số chính sách lồng ghép giữa chương trình DS-KHHGĐ với vay vốn phát triển kinh tế gia đình đã có tác động chuyển biến mạnh mẽ đến nhận thức của người dân trong việc thực hiện KHHGĐ. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và tăng cường dịch vụ KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng đông dân có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao được thực hiện thường xuyên và trong các đợt cao điểm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối tượng tiếp cận dịch vụ, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu về số người mới sử dụng biện pháp tránh thai trong năm. Quan tâm giải quyết nhanh, kịp thời cho các trường hợp thực hiện KHHGĐ bị tai biến, vỡ kế hoạch, tác dụng phụ, tạo được niềm tin và sự yên tâm cho các khách hàng đối với chương trình. Các phương tiện tránh thai phi lâm sàng được các cộng tác viên dân số ở cơ sở cung cấp đầy đủ đến tận khách hàng sử dụng.

Số lượng cán bộ làm kỹ thuật dịch vụ từ tỉnh đến cơ sở được đào tạo mới và đào tạo lại đã góp phần rất lớn vào việc triển khai dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được thuận lợi, gần dân và hiệu quả cao. Các lớp đào tạo về các kỹ thuật triệt sản nam nữ, cấy, tiêm thuốc tránh thai cho cán bộ kỹ thuật tuyến tỉnh và huyện. Đặc biệt sự quan tâm đến đào tạo mới, đào tạo lại cho cán bộ y tế đạt chuẩn quốc gia về chăm sóc SKSS.

Mạng lưới cộng tác viên dân số được bố trí đầy đủ theo địa bàn dân cư và theo số hộ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý hậu cần, phân phối phương tiện tránh thai và theo dõi đối tượng. Báo cáo việc thực hiện các BPTT phi lâm sàng ngày càng tốt hơn và bảo đảm đầy đủ. Mạng lưới cung cấp các phương tiện tránh thai tiếp tục được mở rộng theo hướng đa dạng và gần dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng có cơ hội để lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của Trung ương cũng như của tỉnh giao; đồng thời đã có xu hướng tăng dần các BPTT phi lâm sàng. Tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai được duy trì ở mức cao (trên 75%); trong đó tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại trên 70%.

Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp KHHGĐ vẫn còn những khó khăn; Tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa còn khá cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thực hiện các biện pháp tránh thai (BPTT). Nhận thức của nam giới về việc chia sẻ trách nhiệm thực hiện KHHGĐ chưa cao. Việc quản lý theo dõi và tư vấn cho khách hàng sau khi thực hiện các BPTT lâm sàng còn nhiều hạn chế. Công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Thiết nghĩ, vấn đề KHHGĐ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm mức sinh tiến tới ổn định quy mô dân số để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì vậy, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự nổ lực của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở là hết sức cần thiết và quan trọng trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình DS-KHHGĐ ở tỉnh ta.                          

                                                                                       Chí Đại

 
Tin đã đưa

Liên kết website