Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 41 (Từ ngày 4 đến ngày 11/10/2018) 
12/10/2018 
 

Tuần  thứ 41 (Từ ngày 4 đến ngày 11/10/2018)

                                     Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Sốt xuất huyết

(M/C) (1)

TT

4/0

1/0

4/0

1/0

0/0

3/0

0/0

13/0

CD

72/0

47/0

43/0

50/0

1/0

22/0

1/0

236/0

Tay chân miệng

TT

10/0

23/0

3/0

11/0

4/0

2/0

5/0

58/0

BS (-)

2/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

CD

230/0

189/0

143/0

70/0

20/0

15/0

91/0

758/0

Tả

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Thương hàn

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

2/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

3/0

Viêm não VR

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

1/0

VMN do NMC

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

SPB nghi Sởi

TT

1/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

CD

3/0

3/0

1/0

1/0

0/0

0/0

1/0

9/0

Cúm  A(H5N1)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Dại

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

LMC

nghi Bại liệt

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

2/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

5/0

BTNMPS (2)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

 

 

Ghi chú:   (1) M/C: Mắc/ Chết                                   (2)Bệnh truyền nhiễm mới phát sinh             

                     BS (-): 2 Ca TCM ở Mỹ Bình, Thanh Sơn do chẩn đoán lại. (Tuần 40)

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Thủy đậu

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

00

0/0

CD

18/0

14/0

7/0

7/0

2/0

3/0

17/0

68/0

Quai bị

TT

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

1/0

CD

20/0

44/0

19/0

16/0

12/0

8/0

24/0

143/0

Tiêu chảy

TT

0/0

17/0

8/0

3/0

11/0

4/0

0/0

43/0

CD

1/0

227/0

147/0

67/0

557/0

284/0

110/0

1393/0

Hội chứng lỵ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

2/0

CD

0/0

0/0

0/0

11/0

84/0

11/0

27/0

133/0

Đau mắt đỏ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

* Số ca mắc bệnh TCM  đi nhà trẻ tính đến ngày 11/10/2018:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Trong tuần

0

0

0

0

0

0

0

0

Cộng dồn

45

2

11

16

0

2

13

89

 
Liên kết website