Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 37(Từ ngày 7 đến ngày 13/9/2018) 
14/09/2018 
 

Tuần  thứ 37 (Từ ngày 7 đến ngày 13/9/2018)

                                    

  1. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Sốt xuất huyết

(M/C) (1)

TT

4/0

2/0

3/0

2/0

0/0

1/0

0/0

12/0

CD

61/0

42/0

31/0

43/0

1/0

11/0

1/0

190/0

Tay chân miệng

TT

25/0

24/0

32/0

17/0

0/0

1/0

17/0

116/0

CD

178/0

110/0

99/0

35/0

0/0

9/0

71/0

502/0

Tả

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Thương hàn

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

2/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

3/0

Viêm não VR

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

1/0

VMN do NMC

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

SPB nghi Sởi

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

2/0

3/0

0/0

1/0

0/0

0/0

1/0

7/0

Cúm  A(H5N1)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Dại

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

LMC

nghi Bại liệt

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

2/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

5/0

BTNMPS (2)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

 

Ghi chú:   (1) M/C: Mắc/ Chết                                   (2)Bệnh truyền nhiễm mới phát sinh      

                  

       2. Tình hình bệnh truyền nhiễm:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Thủy đậu

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

00

1/0

CD

16/0

14/0

7/0

7/0

2/0

3/0

17/0

66/0

Quai bị

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

1/0

CD

20/0

43/0

19/0

10/0

10/0

8/0

24/0

134/0

Tiêu chảy

TT

0/0

0/0

5/0

0/0

14/0

10/0

0/0

29/0

CD

1/0

191/0

123/0

60/0

478/0

264/0

96/0

1213/0

Hội chứng lỵ

TT

0/0

0/0

0/0

1/0

5/0

0/0

0/0

6/0

CD

0/0

0/0

0/0

11/0

77/0

11/0

22/0

121/0

Đau mắt đỏ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

                                                          

* Số ca mắc bệnh TCM có đi nhà trẻ:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Trong tuần

10

1

2

4

0

0

3

20

Cộng dồn

41

1

9

12

0

2

10

75

 
Liên kết website