Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 23(Từ ngày 01 đến ngày 07/6/2018) 
08/06/2018 
 

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 23(Từ ngày 01 đến ngày 07/6/2018)

 

  1. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Sốt xuất huyết

(M/C) (1)

TT

1/0

0/0

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

3/0

CD

25/0

30/0

14/0

19/0

1/0

6/0

1/0

96/0

Tay chân miệng

TT

1/0

2/0

5/0

0/0

0/0

0/0

0/0

8/0

CD

36/0

29/0

19/0

5/0

0/0

1/0

2/0

92/0

Tả

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Thương hàn

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm não VR

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

VMN do NMC

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

SPB nghi Sởi

TT

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

CD

2/0

3/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

6/0

Cúm  A(H5N1)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Dại

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

LMC

nghi Bại liệt

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

BTNMPS (2)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

 

 

Ghi chú:   (1) M/C: Mắc/ Chết                                   (2)Bệnh truyền nhiễm mới phát sinh      

                  BS(-): do chẩn đoán lại

                                                                                                     

Nhận xét:       Bệnh SXH trong tuần giảm 2 ca so với tuần trước (3/5)

                       Bệnh TCM trong tuần giảm 3 ca so với tuần trước (8/11)

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Thủy đậu

TT

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

3/0

CD

14/0

14/0

5/0

7/0

1/0

3/0

16/0

60/0

Quai bị

TT

1/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

3/0

5/0

CD

20/0

39/0

18/0

5/0

4/0

8/0

21/0

115/0

Tiêu chảy

TT

0/0

12/0

8/0

2/0

19/0

12/0

2/0

55/0

CD

1/0

95/0

64/0

42/0

239/0

148/0

51/0

640/0

Hội chứng lỵ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

3/0

0/0

1/0

4/0

CD

0/0

0/0

0/0

8/0

29/0

10/0

7/0

54/0

Đau mắt đỏ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 
Liên kết website