Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 22(Từ ngày 25 đến ngày 31/5/2018) 
01/06/2018 
 

Tuần  thứ 22 (Từ ngày 25 đến ngày 31/5/2018) 

  1. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Sốt xuất huyết

(M/C) (1)

TT

1/0

3/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

5/0

CD

24/0

30/0

13/0

18/0

1/0

6/0

1/0

93/0

Tay chân miệng

TT

6/0

4/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

11/0

CD

35/0

27/0

14/0

5/0

0/0

1/0

2/0

84/0

Tả

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Thương hàn

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm não VR

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

VMN do NMC

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

SPB nghi Sởi

TT

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

CD

2/0

2/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

5/0

Cúm  A(H5N1)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Dại

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

LMC

nghi Bại liệt

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

BTNMPS (2)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Ghi chú:   (1) M/C: Mắc/ Chết                                   (2)Bệnh truyền nhiễm mới phát sinh      

                  BS(-): do chẩn đoán lại

                                                                                                     

Nhận xét:       Bệnh SXH trong tuần tăng 3 ca so với tuần trước (5/2)

                       Bệnh TCM trong tuần tăng 5 ca so với tuần trước (11/6)

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Thủy đậu

TT

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

3/0

CD

14/0

13/0

5/0

7/0

1/0

3/0

14/0

57/0

Quai bị

TT

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

2/0

3/0

CD

19/0

39/0

17/0

5/0

4/0

8/0

18/0

110/0

Tiêu chảy

TT

0/0

11/0

2/0

2/0

8/0

16/0

0/0

39/0

CD

1/0

83/0

56/0

40/0

220/0

136/0

49/0

585/0

Hội chứng lỵ

TT

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

1/0

CD

0/0

0/0

0/0

8/0

26/0

10/0

6/0

50/0

Đau mắt đỏ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 
Liên kết website