Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 17 (Từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2019) 
26/04/2019 
 

I.         Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Sốt xuất huyết

(M/C) (1)

TT

5/0

5/0

5/0

0/0

0/0

1/0

2/0

18/0

CD

251/0

228/0

81/0

44/0

4/0

24/0

42/0

674/0

Tay chân miệng

TT

1/0

0/0

1/0

1/0

0/0

0/0

1/0

4/0

CD

11/0

20/0

2/0

9/0

0/0

2/0

4/0

48/0

Sốt rét

TT

0/0

1/0

0/0

0/0

2/0

0/0

0/0

3/0

CD

0/0

1/0

0/0

1/0

14/0

0/0

0/0

16/0

Tả

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Thương hàn

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm não VR

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

VMN do NMC

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

SPB nghi Sởi

TT

3/0

3/0

2/0

0/0

0/0

0/0

8/0

16/0

CD

36/0

20/0

9/0

2/0

0/0

0/0

30/0

97/0

XN(+)

14

6

3

2

0

0

6

31

Cúm  A(H5N1)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Dại

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

LMC

nghi Bại liệt

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

BTNMPS (2)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Ghi chú:   (1) M/C: Mắc/ Chết                              (2)Bệnh truyền nhiễm mới phát sinh             

* Số ca Sởi dương tính đến ngày25/4/2019:

Phan Rang (14 ca): 2 ca KP5- Mỹ Hải, KP3, KP10, KP8- Đông Hải, 2 ca KP1 - Tấn Tài,KP8 - Mỹ Đông, Kp5 - Đạo Long, KP8 – Đô Vinh, Kp3 - Mỹ Bình, KP2- Bảo An, KP2 – Đài Sơn, KP2 – Thanh Sơn.

Ninh Hải (3ca): thôn Hộ Diêm - Hộ Hải, thôn An Nhơn – Xuân Hải, thôn Khánh Hội – Tri Hải.

Ninh Phước (6 ca): 3 ca thôn An Thạnh 1 – An Hải, 1 ca thôn Tuấn Tú – An Hải,thôn Chất Thường - Phước Hậu, thôn Thuận Hòa - Phước Thuận.

Ninh Sơn (2ca): 2 ca Gia Hoa – Ma Nới.

Thuận Nam (6 ca):2 ca thôn  Lạc Nghiệp 1 – Cà Ná,thôn  Lạc Tân 2 - Phước Diêm,thôn Lạc Tân 1- Phước Diêm,thôn Lạc Sơn 2 – Cà Ná, thôn Trà Nô - Phước Hà.

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm: 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Thủy đậu

TT

1/0

0/0

1/0

0/0

1/0

0/0

1/0

4/0

CD

5/0

2/0

1/0

4/0

2/0

1/0

8/0

23/0

Quai bị

TT

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

1/0

CD

2/0

4/0

3/0

15/0

9/0

2/0

1/0

36/0

Tiêu chảy

TT

0/0

9/0

3/0

1/0

5/0

8/0

5/0

31/0

CD

0/0

109/0

51/0

39/0

237/0

81/0

32/0

549/0

Hội chứng lỵ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

1/0

CD

0/0

0/0

0/0

1/0

54/0

0/0

2/0

57/0

Đau mắt đỏ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 
Liên kết website