Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần 15 (Từ ngày 05/4 đến ngày11/4/2019) 
12/04/2019 
 

I. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Sốt xuất huyết

(M/C) (1)

TT

6/0

8/0

2/0

3/0

0/0

0/0

2/0

21/0

CD

241/0

214/0

73/0

41/0

4/0

23/0

39/0

635/0

Tay chân miệng

TT

3/0

3/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

7/0

CD

10/0

20/0

1/0

8/0

0/0

2/0

3/0

44/0

Sốt rét

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

1/0

CD

0/0

0/0

0/0

1/0

10/0

0/0

0/0

11/0

Tả

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Thương hàn

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm não VR

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

VMN do NMC

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

SPB nghi Sởi

TT

4/0

4/0

2/0

0/0

0/0

0/0

7/0

17/0

CD

30/0

17/0

6/0

2/0

0/0

0/0

12/0

67/0

XN(+)

14

5

2

2

0

0

3

26

Cúm  A(H5N1)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Dại

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

LMC

nghi Bại liệt

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

BTNMPS (2)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Ghi chú:   (1) M/C: Mắc/ Chết                              (2)Bệnh truyền nhiễm mới phát sinh             

* Số ca Sởi dương tính đến ngày 11/4/2019:

Phan Rang: 2 ca KP5- Mỹ Hải, KP3, KP10, KP8- Đông Hải, 2 ca KP1 - Tấn Tài,KP8 - Mỹ Đông, Kp5 - Đạo Long, KP8 – Đô Vinh, Kp3 - Mỹ Bình, KP2- Bảo An, KP2 – Đài Sơn, KP2 – Thanh Sơn.

Ninh Hải: thôn Hộ Diêm - Hộ Hải, thôn An NHơn – Xuân Hải

Ninh Phước: 3 ca thôn An Thạnh 1 – An Hải, 1 ca thôn Tuấn Tú – An Hải,Chất Thường - Phước Hậu.

Ninh Sơn: 2 ca Gia Hoa – Ma Nới.

Thuận Nam:2 ca Lạc Nghiệp 1 – Cà Ná, Lạc Tân 2 - Phước Diêm.

* Số ca SPB nghi sởi lấy mẫu trong tuần:

Thuận Nam:1 mẫu thôn Trà Nô - Phước Hà

Ninh Hải:1 mẫu thôn Gò Đền – Tân Hải

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Thủy đậu

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

1/0

CD

4/0

2/0

0/0

4/0

1/0

1/0

6/0

8/0

Quai bị

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

2/0

4/0

2/0

11/0

6/0

2/0

1/0

28/0

Tiêu chảy

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

10/0

0/0

2/0

12/0

CD

0/0

86/0

43/0

22/0

218/0

65/0

27/0

461/0

Hội chứng lỵ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

4/0

0/0

0/0

4/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

49/0

0/0

2/0

51/0

Đau mắt đỏ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 
Liên kết website