Thông tin hoạt động
BÀI PHÁT BIỂU PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ ĐẠI  (19/03/2013)

Về chuyến thăm của Đoàn UNICEF Hông Kông tại tỉnh Ninh Thuận (Từ ngày 05-07/03/2013)

ĐOÀN BỘ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ  (07/01/2013)
Về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe
BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  (20/01/2013)
VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH NINH THUẬN TRONG BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN
01-12-2012
Liên kết website