Thông tin hoạt động
ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013  (07/08/2013)

Ngày 05/8/2013 tại Hội trường, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ  kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2013.

HỘI ĐÔNG Y TỈNH NINH THUẬN TỔNG KẾT DỰ ÁN “XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ THUỐC NAM TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CHĂM”  (01/08/2013)

Nhằm ghi nhận, đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình trình diễn, bảo tồn và phát triển bền vững nghề thuốc Nam truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận” tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013  (30/07/2013)

Sáng 26/07/2013 tại hội trường Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 và kỷ niệm 84 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/1929 – 28/07/2013.

Liên kết website