Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 495/TB-SYT Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 3 - Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu lần 2 năm 2020 
04/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây:  - TB 495 kqđg goi 3.pdf 
    - PL 495 Goi 3.pdf
 
Liên kết website