Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo về việc đính chính quyết định cấp SĐK vắc-xin và sinh phẩm y tế 
18/03/2014 
 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Thông báo v/v đính chính quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

Đề nghị các đơn vị tải file thông báo để xem chi tiết:CV 2505 QLD DK533.pdf

 
Tin đã đưa
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)

Liên kết website